Tag: عثمانی

تاریخ‌نگاران عثمانی

, October 23rd, 2021


نادر انتخابی سرآغاز تاریخ‌نگاری در عثمانی و نسبت آن با تاریخ‌نگاری در قلمرو سلجوقیان روم و دولت بیزانس، به‌رغم پژوهش‌های پردامنه، هنوز به‌درستی شناخته‌شده نیست.[۱] اگرچه در نوشته‌های…


→انسان‌شناسی و فرهنگ