Tag: عدالت فضایی

شهر و عدالت فضایی

آذر جوادزاده , April 16th, 2022


ادوارد سوجا [۱] برگردان: آذر جوادزاده واژه‌ی عدالت فضایی تا همین اواخر خیلی مورد استفاده‌ی همگان قرار نگرفت و حتا امروز در جوامع معاصر مناقشه بین جغرافیدان‌ها و برنامه‌ریزها…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

عدالت فضایی و حق به شهر

آذر جوادزاده , June 19th, 2021


مصاحبه با ادوارد سوجا[۱] برگردان: آذر جوادزاده بخش اول : مصاحبه با شما در باره‌ی عدالت فضایی مایه‌ی خوشحالی است. سپاس فراوان.  شما یک پروفسور شناخته‌شده‌ی حوزه‌ی برنامه‌ریزی…


→انسان‌شناسی و فرهنگ