Tag: عزاداری

«زیرآسمان کبود: موسیقی و عزاداری در ایران پساانقلاب»

یکی از فرهنگ‌هایی که موسیقی را عملا از سیاست‌های فرهنگی‌اش حذف کرده اما نقشِ مهمی در ایجاد فضای مقدس و حتی باورهای مذهبی ایجاد می‌کند ایران، بویژه ایرانِ…