Tag: عصر اطلاعات

هوش مصنوعی (AI)

فائزه بهلول , October 13th, 2021


هوش مصنوعی، مفهومی است که احتمالا با شنیدن آن به یاد فیلم های علمی تخیلی، روبات های پیشرفته و خطر نابودی انسان به دست این موجودات هوشمند می…


→انسان‌شناسی و فرهنگ