Tag: عقلانیت

یادداشت‌های پایان قرن (۳۴)

زهره روحی , May 25th, 2022


(چهارشنبه) فصل چهارم: اصالت وجود ماکس وبر، متفکر وجودی مدرنیته (ادامه از قبل ) این متن که به آشکار کردن گرایشات وجودیِ عقلانیت مدرنیته می‌پردازد، در پاسخ به…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

یادداشت‌های پایان قرن (۳۲)

زهره روحی , April 13th, 2022


فصل چهارم: اصالت وجود ماکس وبر، متفکر وجودی مدرنیته (ادامه از قبل ) وبر به معنای دقیق کلمه فرزند خلف عقلانیت مدرنیته و پارادوکس‌های درونی آن است. پارادوکس‌هایی…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

یادداشت‌های پایان قرن (۳۱)

زهره روحی , March 14th, 2022


یادداشت‌های پایان قرن (۳۱) فصل چهارم: اصالت وجود ماکس وبر، متفکر وجودی مدرنیته (ادامه از قبل ) باری، وبر در پیگیری نوعی شخصیت‌زدایی که توسط عقلانیت بوروکراتیک مدرن…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

یادداشت‌های پایان قرن (۲۷)

زهره روحی , January 19th, 2022


فصل چهارم: اصالت وجود ۱. شهسوار ایمانی و تَرکِ نامتناهی «ترس و لرز»، اثر پرآوازه‌ سورن کی‌یرکگارد (۱۸۱۳ ـ ۱۸۵۵) هر چند بر محور آزمون ایمانیِ «ابراهیم» قرار…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

یادداشت‌های پایان قرن (۲۰)

زهره روحی , October 13th, 2021


فصل سوم: امتزاج افق‌ها ۲. سوژه آلن تورن، و گریز از امر کلی آلن تورن یکی از این متفکران نقاد مدرنیته‌ است. منتقد مدرنیته‌ای که با جنبش‌های اجتماعی…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

آشتی ِعواطف و عقلانیت

ناصر فکوهی , November 27th, 2020


سیر اندیشه‌های کلاسیک و مدرن، درعلوم سیاسی یا در تفکر مدرن شهری و اجتماعی، اغلب از گونه‌ای امر بدیهی حرکت کرده‌اند که همچون هر «امر بدیهی» دیگر، جای…


→انسان‌شناسی و فرهنگ