Tag: عواطف

رابطه احساسات و زبان مادری

لیلا اردبیلی , May 23rd, 2021


یکی از حوزه‌های تحقیقاتی که در چند دهه اخیر با اقبال گسترده‌ای مواجه بوده است مربوط به حوزه ارتباط میان شناخت و عواطف است. به بیان ساده شناخت…


→انسان‌شناسی و فرهنگ