Tag: عکس،

تو نیستی که ببینی: مجموعه عکس و روایت با محوریت مرگ

متانت محبی , July 4th, 2021


تقویم ۱۳۵۴ هاشم حشمتی این‌طوری است: ۲ فروردین فلاندرن برای نمونه برداری از طحال محمدرضا پهلوی به تهران می‌آید. ۱۱ فروردین قرارداد صلح الجزایر بین ایران و عراق…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

تو نیستی که ببینی: مجموعه عکس و روایت با محوریت مرگ

متانت محبی , June 20th, 2021


باز گم شد. بی‌بی‌نا خودش را مدام به مرگ می‌زند. قایم می‌شود صدایش درنمی‌آید. می‌گوید مرگ این شکلی است. چیزی نیست. اول کمی از بویت توی اتاقت می‌ماند…


→انسان‌شناسی و فرهنگ