Tag: عکس

مفاهیم عکاسی (۱)

فاطمه آقامیری , August 1st, 2022


استودیوم و پونکتوم در ادبیات عکاسی رولان بارت رولان بارت مسلماً یکی از بزرگترین نظریه‌پردازان حوزۀ عکاسی است که نظریاتش بسیار مورد استقبال قرار گرفته است. کتاب اتاق…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

تنش، شورش و انقلاب در قاب عکس (۲)

ناصر فکوهی , January 24th, 2022


سویه‌های عکس اگر از عکس‌های خودنگار بگذریم که موضوع این مقاله نیست، هر عکس دستکم دوسویه دارد: عکاس و سوژه عکاسی. افزون بر عکس‌های خودنگار که در آنها…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

تصاویر ذهنی

هانیه بختیاری , January 3rd, 2022


معرفی کتاب عکاسی غذاهای داستانی دنیای داستانها دنیای عجیبی است. اگر برای هر داستان یک جهان مجزا در ذهن خواننده‌اش تصور کنیم آنوقت هر داستان به ازای تعداد…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

بررسی جامعه‌شناختی صحنه‌های قاب عکسی در رنسانس

وب گاه , November 8th, 2021


مقدمه : قوانین تراژدی فرانسوی و یا انگیزه ی نوشتن متنی متفاوت و مخالف با آن سبب آغاز بسیاری از جنبش های تئاتری بوده است. از قرن پانزدهم…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

تو نیستی که ببینی: مجموعه عکس و روایت با محوریت مرگ

متانت محبی , May 30th, 2021


جنگ نارنجی یا آبی نمی‌دانم، تو گفتی رفته بودی زیرزمین‌های جنگلی که گیرت انداختند و کشته شدی. من هم نمی‌دانم تو همان‌جا کشته شدی یا از جنگ برگشتی…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

مجموعه عکس و روایت با محوریت مرگ

متانت محبی , May 15th, 2021


نه. همین‌جاست. خودم یادم هست. یک روز دو روز که نیست. درخت وسط. آن یکی را گذاشته برای من. بلنده را  هم برای عبدالله. می‌گویند نرو. توی این…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

تو نیستی که ببینی: مجموعه عکس و روایت با محوریت مرگ

متانت محبی , May 2nd, 2021


از منظر بارت اولین چیزی که از عکس، دریافت می‌شود، حضور مرگ است. هر عکس خیالی دارد، که شیرینی آن خیال، با مرگ‌اش در لحظه‌ی قاطعانه‌ی اکنون پیوندی…


→انسان‌شناسی و فرهنگ