Tag: غریزه جنسی

یادداشت‌های پایان قرن (۴۲)

زهره روحی , January 14th, 2023


  فصل پنجم : روانکاوی فروید فروید، فرهنگ و تمدن (ادامه از قبل ) فرهنگ در ساده‌ترین مفهوم‌اش همانا ابزار بنیادین و زیر‌بنایی بیرون شدن از وضعیت بدوی…


→انسان‌شناسی و فرهنگ