Tag: فرمالیسم انتقادی

دیالکتیک فرم-اندیشه و خلأ محتوا در معماری امروز ایران

علی اکبری , August 28th, 2021


باید پذیرفت که سطح اندیشه‌ورزی معماری در ایران چندان غنی نیست و آنچه به‌مثابه کانسپت، چالش‌ها و مسئله‌ طراحی در بسیاری از پروژه‌ها مطرح می‌شود، بسیار سطحی و…


→انسان‌شناسی و فرهنگ