Tag: فرهنگ،

باستان‌شناسی دوران کودکی

عادل آل حسن , June 20th, 2021


  پیشگفتار: باستان‌شناسی به مثابه علمی نوپا شاخه‌ای از دانش‌های انسانی محسوب می‌شود. این علم اگرچه در پی شناخت و بررسی جوامع گذشته است با این‌حال به‌طور اخص،…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

جهانی شدن و شهرهای جهانی

فائزه بهلول , June 12th, 2021


جهان امروز، دنیایی متصل و در ارتباط با یکدیگر است. جهانی که در آن فرهنگ، اقتصاد، سیاست و زبان ردپایی از اشتراک در خود دارند. جهانی که کم…


→انسان‌شناسی و فرهنگ