Tag: فرهنگ جوانان

خرده فرهنگ اسنیکرهدز

, March 6th, 2021


خرده فرهنگ اسنیکرهدز[۱] آندریا نیوسی برگردان: حمیده محمدزاده   مقاله حاضر بخشی از کتاب Introduction to Consumer Behaviour است که توسط آندریا نیوسی در سال ۲۰۲۱ به صورت…


→انسان‌شناسی و فرهنگ