Tag: فرهنگ روزمره

جامعه‌شناسی شوخی (۲)

امید ممتاز , October 27th, 2021


علاوه براین، اوبردلیک خاطر نشان کرد که چنین شوخی­ای، نشان­گر توانایی ستم­گران است: “اگر آن­ها بتوانند آن را نادیده بگیرند قدرت­مند هستند؛ اگر آن­ها وحشیانه و از روی…


→انسان‌شناسی و فرهنگ