Tag: فرهنگ عمومی

فضای شهری و سازوکارهای هویت جنسی-جنسیتی دختران نوجوان (۲)

نفیسه ایمانی , May 19th, 2021


  فصل اول: طرح پژوهش ۱-۱ طرح موضوع جامعه ‌‌ایران به عنوان جامعه‌‌ای در حال گذار و در چالش با ارزش‌های سنت و مدرنیته، با مسائل هویتی درگیر…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

گفتگو با ناصر فکوهی: فرهنگ و رسانه

, October 5th, 2020


فرهنگ در متداول ترین معنی خود مجموعه ای از تمامی توانایی های اکتسابی یک جامعه در طول تاریخ آن است که البته  تمام توانایی ها و شناخت های…


→انسان‌شناسی و فرهنگ