Tag: فرهنگ هندوستان

سفرنامه جنوب هند (۳۸)

نسیم کمپانی , November 3rd, 2021


درواقع در این جزیره دو نوع غار معابد در دو سوی کاملا مجزای جزیره وجود دارد: ۱- غار معابدی که در تپه های غربی جزیره قرار دارد و…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

سفرنامه جنوب هند (۳۷)

نسیم کمپانی , October 20th, 2021


تصویر: دنسک خوراک مخصوص پارسیان هند عثمانی بیسکویت Osmania Biscuit نوعی بیسکویت در شهر حیدر آباد در جنوب هند به شکل گرد که نخستین بار پادشاه حیدرآباد معروف…


→انسان‌شناسی و فرهنگ