Tag: فرهنگ هند

سفرنامه جنوب هند (۳۶)

نسیم کمپانی , October 6th, 2021


تاریخ کولابا : در واقع این منطقه را پرتغالی ها در قرن ۱۶ میلادی بنا نهادند، پیش از ورود پرتغالی ها نام این جزیره کولابات Kolabhat بود. این…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

سفرنامه جنوب هند (۳۵)

نسیم کمپانی , September 29th, 2021


روز چهاردهم در قلعه کوچی امروزکمی حالم بهتر شده و می توانم به دنبال بلیط برای بمبئی بروم به صاحب خانه گفتم من پس فردا عازم بمبئی هستم…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

سفرنامه جنوب هند (۳۱)

نسیم کمپانی , September 8th, 2021


روز نهم در قلعه کوچی امروز احساس کردم واقعا احتیاج به ماساژ یا به قول هندی ها مالش دارم پس ترجیح دادم هیچ چیزی نخورم و شکمم کاملا…


→انسان‌شناسی و فرهنگ