Tag: فرهنگ ورزش

من می‌پوشم پس هستم

, April 18th, 2021


من می‌پوشم پس هستم: بررسی فرهنگ اسنیکرهد، هویت اجتماعی و ترجیح (الویت) برند در میان مردان چکیده در حالی که محبوبیت کفش های ورزشی یا «کفش های کتانی»…


→انسان‌شناسی و فرهنگ