Tag: فرهنگ و سبک زندگی

خرده‌فرهنگ‌های «اقلیتی» و سبک زندگی: روند‌ها و چشم‌اندازها در ایران (بخش۲)

خرده‌فرهنگ‌های اقلیتی در جهان در حال توسعه موقعیت در کشورهای در حال توسعه هر چند به دلیل فرایند جهانی‌شدن در همان مسیر پیش می‌رود، اما بنا بر کشور…

خرده‌فرهنگ‌های «اقلیتی» و سبک زندگی: روند‌ها و چشم‌اندازها در ایران (بخش۱)

چکیده: جهانی‌شدن روند متناقض مدرنیته را تشدید کرده و آن را درون فرایندی متقابل از همگن‌سازی‌ها و ناهمگن‌سازی‌های هویتی – جماعتی وارد نموده است. اثر مشخص این امر…

میزگرد: نظریات هانری لوفبور درباره شهر و شهرنشینی

زهره دودانگه میزگرد نظریات هانری لوفبور، اندیشمند سرشناس فرانسوی، دربارۀ شهر و شهرنشینی، در پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران با حضور آقایان دکتر سید محسن حبیبی، دکتر ناصر…

کوته‌نوشت‌های اجتماعی(۱): هویت و خاطره

خاطرت ما، در نهایت، اصلی‌ترین عناصری هستند که هویت‌مان را می‌سازند. و اگر روایتی پیوسته و شخصی از تجربه زندگی‌مان، نتوانسته باشد خاطراتی هویت‌ساز برایمان به وجود بیاورد،…