Tag: فرهنگ کره

بررسی نمایش‌های سنتی آسیای شرقی با تمرکز بر نمایش‌های کره‌ای

وب گاه , October 23rd, 2021


گردآوری و پژوهش: سینا پورعلیزاده و فروزان نظری در این نوشتار ابتدا با یکی از برجسته ترین پژوهشگران تئاتر شرق آسیا؛ دکتر محمدحسین ناصربخت مصاحبه ای کوتاه انجام…


→انسان‌شناسی و فرهنگ