Tag: فریدون رهنما؛ ابراهیم گلستان

مدیریت فرهنگی در دهه ۱۳۴۰ با یادی از فریدون رهنما 

وب گاه , August 22nd, 2020


نشست یک صد و هفتاد و هشتمین یکشنبه های انسان‌شناسی و فرهنگ یکشنبه ۲۹ دی ۹۸ ساعت ۱۶ الی ۱۹ پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات موضوع: مدیریت فرهنگی…


→انسان‌شناسی و فرهنگ