Tag: فضاهای جنسیتی

فضای شهری و سازوکارهای هویت جنسی-جنسیتی دختران نوجوان (۱۱)

نفیسه ایمانی , July 28th, 2021


۱-۶-۱ فنون جمع‌آوری داده‌ها اولین مرحله در اتنوگرافی، انتخاب موقعیت اجتماعی است(اسپرادلی، ۱۹۸۰). موقعیت اجتماعی مورد نظر این تحقیق مربوط به یک دوره از زندگی(نوجوانی) با توجه به…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

فضای شهری و سازوکارهای هویت جنسی-جنسیتی دختران نوجوان (۵)

نفیسه ایمانی , June 9th, 2021


۲- هویت جنسی-جنسیتی در تعریف هویت، به ویژه در معنای اجتماعی آن، باید به سه موضوع مهم توجه نمود. اول اینکه هویت به معنی تعریف از خود مفهومی…


→انسان‌شناسی و فرهنگ