Tag: فضا

درباره فضای سوم(۱)

, May 25th, 2022


درباره فضای سوم- بخش نخستThird space در رمانی به نام “شهر و شهر” نوشته­ی چاینا میه­ویل(۲۰۰۹) ، دو شهر اروپایی توصیف شده است که هم زمان در یک…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

انگاشت‌ها از فضا و مکان در برنامه‌ریزی راهبردی فضایی

زهره دودانگه , May 23rd, 2022


درباره کتاب «انگاشت‌ها از فضا و مکان در برنامه‌ریزی راهبردی فضایی» اثر سیمین داودی و ایان استرنج فضا و مکان مفاهیم کلیدیِ اندیشه و کنشِ برنامه‌ریزی فضایی هستند….


→انسان‌شناسی و فرهنگ

تقسیمات فضایی در شهر: با نگاهی به شهر تهران و محله کن

فائزه محبتی , May 2nd, 2021


تهران شهری است که در طول زمان بارها بازسازی و نوسازی شده است و بسیاری از بافت­های روستایی را در خود بلعیده است. مطالعات نوین در حوزه مطالعات…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

شهر به‌مثابه خانه: زندگی روزمره در فضای شهری

علی اکبری , March 14th, 2021


یکی از مهم‌ترین پیامدهای بودن در فضای میان ساختمان‌ها، پیاده‌محوری و حضورپذیری فضای شهری برای انجام فعالیت‌های روزمره، خاطره‌مندی شهر برای شهروندان است. افراد با حضور در شهر،…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

نگاهی انسان‌شناختی به «نما»ی زیستگاهی

ناصر فکوهی , November 22nd, 2020


در آغاز سخن، می‌توانیم یک پیش‌فرض را مطرح و بر آن بحث کنیم: رابطۀ انسان با فضای زیستگاهی دست‌کم در یکی از جنبه‌های اساسی آن در دو بُعد…


→انسان‌شناسی و فرهنگ