Tag: فلسفه شر

نومید باش و بمیر؛ در باب روان‌شناسیِ شرارت

علی صدر , February 14th, 2021


نومید باش و بمیر…![۱] در باب روان‌شناسیِ شرارت   وجدان من هزار زبان گونه‌گون دارد، و هر زبان داستانی جداگانه، و هر داستان مرا به‌نام انسانی شرور متهم…


→انسان‌شناسی و فرهنگ