Tag: فوکویاما

معرفی کتاب «هویت»

مریم رجبی , June 28th, 2021


کتاب هویت فوکویاما یکی ازجالبترین کتابهایی است که در زمینه هویت مطالعه کرده ام آنقدر سهل وآسان ،پاسخهای مناسبی برای پرسشهای ذهنی ام یافتم که نسبت به کلیت…


→انسان‌شناسی و فرهنگ