Tag: قدرتهای جهانی

درباره‌ کتاب “قدرت‌های جهان مطبوعات”

علی صدر , October 27th, 2021


درباره‌ی کتاب “قدرت‌های جهان مطبوعات” – اثر مارتین واکر با ترجمه‌ی محمد قائد علی صدر ویلیام شرمن –فرمانده نظامی در زمان جنگ‌های داخلی قرن نوزدهم امریکا- زمانی گفته…


→انسان‌شناسی و فرهنگ