Tag: قوم گیاه شناسی و قوم پزشکی

مردم‌شناسی دانش پزشکی در فرهنگ ایران

علی بلوکباشی , June 12th, 2021


پیشگام در مطالعه و بررسی دانش پزشکی در فرهنگهای قومی، خانم اودری ریچاردز[۱] ( ۱۸۸۹- ۱۹۸۴)، مردم شناس افریقا شناس بریتانیایی در انگلستان بود. ریچاردز، از نخستین شاگردان…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

مناسک مذهبی درمان بیماران در میانرودان

مریم ناوی , June 20th, 2020


فلسفه خلقت انسان در الهیات میانرودانی خدمت به خدایان بود و هر گونه تساهل در انجام این کار عقوبت شدیدی را به دنبال داشت. بیماری، مرگ، شکست در…


→انسان‌شناسی و فرهنگ