Tag: مبدان دانشگاهی

ساختار شکنی از اقتدار دولت، در جامعه شناسی پی یر بوردیو (۶)

زهره روحی , October 27th, 2020


اکنون گروهی که هنوز به نوعی، باور به سوژه دکارتی دارند یعنی شناختِ توسط سوژه متفکر (و احتمالا خلاق و …)، ممکن است با توسل به تفسیری که…


→انسان‌شناسی و فرهنگ