Tag: مترو

اتنوگرافی: مترو به مثابه‌ بازار

زینب رضازاده , February 20th, 2021


اتنوگرافی: مترو به مثابه‌ بازار یک مقایسه‌ی اتنوگرافیک بین متروی تهران و اصفهان با تکیه بر عامل دستفروشی   دستفروشی به عنوان یک شغل، موضوع جدیدی نیست و…


→انسان‌شناسی و فرهنگ