Currently browsing tag

مجموعه قرنطینه

در قرنطینه

عکس از درسا ابراهیمی عکاسی در روزهای قرنطینه من سال‌هاست در هنرستان‌ها تدریس عکاسی می‌کنم. هر سال با دانش‌آموزان جدیدی روزگار می‌گذرانم …


→انسان‌شناسی و فرهنگ