Tag: محله های قدیمی تهران

در اهمیت آغاز؛ مجموعه‌ عکس با موضوع سردرخانه‌ها‌

وب گاه , June 28th, 2021


فاطمه رمضانعلی ادوارد برنت تایلر(Edward Burnett Tylor) در کتاب فرهنگ ابتدایی خود فرهنگ را این‌طور تعریف می‌کند:« فرهنگ یا تمدن، در معنای عام و مردم‌نگارانه خود‌، مجموعه‌ای پیچیده هستند…


→انسان‌شناسی و فرهنگ