Tag: مداحی

پویایی‌های سنت‌های عزاداری

جبار رحمانی , May 16th, 2020


پویایی‌های سنت‌های عزاداری : تاملی بر واکنش‌ها به مداحی در یک هیات یزدی مراسم عزاداری در یکی از هیات های یزد، واکنش های متعددی را در جامعه در…


→انسان‌شناسی و فرهنگ