Tag: مدل های ذهنی

نگاهی به کتاب «کمونیست رفت ما ماندیم و حتی خندیدیم»

لیلا اردبیلی , August 9th, 2021


کتاب کمونیست رفت ما ماندیم و حتی خندیدیم نوشته اسلاونکا درواکولیچ روزنامه‌نگار کروات است که به زندگی روزمره مردم به خصوص زنان در اروپای شرقی کمونیستی بعد از…


→انسان‌شناسی و فرهنگ