Tag: مردم نگاری

فضای شهری و سازوکارهای هویت جنسی-جنسیتی دختران نوجوان (۱۲)

نفیسه ایمانی , August 9th, 2021


۱-۶-۲ تامین دقت و اعتمادپذیری تحقیق برای تامین اعتبار تحقیق از روش‌های تامین اعتبار در تحقیقات کیفی و میدانی استفاده شده است. حضور در میدان تحقیق، جلب اعتماد…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

معرفی کتاب درآمدی بر مردم نگاری

مریم اسکافی , June 28th, 2021


نوشته: مایکل انگروزینو، ترجمه: جبار رحمانی و محمد رسولی مردم‌نگاری را ا مردم‌شناسان برای نخستین بار در اواخر قرن ۱۹ و اوایل قرن ۲۰ طراحی کردند گرچه قبل از…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

مصاحبه تلفنی با یکی از مسئولین شهر سمنان

, April 14th, 2021


(به انضمام یادداشت نویسنده) با گسترش شهر نشینی، انسان ها دریافتند که شهری شدن و سبک زندگی شهری تمام ابعاد زندگی آن ها را تحت شعاع قرار می…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

مصاحبه تلفنی از مسئولین فرهنگی شهر سمنان

, March 17th, 2021


ماکس وبر عقیده داشت:« شهر و فقط شهر است که تمدن را به وجود می آورد.» تمدن زمانی شکل گرفت که انسان ها از زندگی در جوامع قبیله…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

مصاحبه با یک فال‌گیر

ثمین رمضانی , March 7th, 2021


مصاحبه با یکی از فالگیران و دعانویسان قزوین و چند پرسش و پاسخ کوتاه با مراجعین این فالگیر یکی از افراد معروف در یکی از روستاهای اطراف قزوین…


→انسان‌شناسی و فرهنگ