Tag: مردم و پاندمی

کرونا و زندگی روزمره مردم جهان

وب گاه , May 24th, 2021


پدیده ی کرونا چه تاثیراتی در زندگی روزمره ی مردم در جهان گذاشته است؟ نویسنده: فاطمه حق پرست مقدم مقدمه براساس اصل تطابق انسان با زیست در دنیایی…


→انسان‌شناسی و فرهنگ