Tag: مردن

دانشنامه تخصصی مرگ و مردن (C)

, April 11th, 2021


برگردان حمیده محمدزاده ارتباط با مردگان (communication with the dead): پیروان معنویت گرایی مدرن بر این باورند که ارتباط با افراد به اصطلاح مرده در دنیای لاهوتی برای…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

دانشنامه تخصصی مرگ و مردن (C)

, April 4th, 2021


تولد تابوت(coffin birth): اصطلاحی است که توسط پزشک قانونی برای زایمان خود به خود زن باردار مرده به کار می رود. این اتفاق زمانی رخ می دهد که…


→انسان‌شناسی و فرهنگ