Tag: مرگ،

تو نیستی که ببینی: مجموعه عکس و روایت با محوریت مرگ

متانت محبی , June 20th, 2021


باز گم شد. بی‌بی‌نا خودش را مدام به مرگ می‌زند. قایم می‌شود صدایش درنمی‌آید. می‌گوید مرگ این شکلی است. چیزی نیست. اول کمی از بویت توی اتاقت می‌ماند…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

ایرانیان مرگ را، پیش از فرا رسیدن، زندگی می‌کنند

یاسمن سجادی , June 12th, 2021


مقدمه انسان‌ها در آغاز رویارویی با واژه‌ی «مرگ»، بیش از هر چیزی با مفاهیمی چون نیستی و زوال که یادآور نوعی پایان برای زیستن است، درگیر می‌شوند. اگرچه…


→انسان‌شناسی و فرهنگ