Tag: مری داگلاس

مری داگلاس

روابط عمومی , April 4th, 2022


مری داگلاس، زهره انواری، انتشارات انسان‌شناسی، ۱۳۹۸ معرفی کتاب: مری داگلاس از شاگردان ایوانز پریچارد و در زمرۀ انسان‌شناسانی است که تأثیر  به‌سزایی بر انسان‌شناسی معاصر گذاشته است….


→انسان‌شناسی و فرهنگ

اهمیت پاکی و خطر برای فهم انسان‌شناسی شناختی

لیلا اردبیلی , April 28th, 2021


چرا کتاب پاکی و خطر مری داگلاس برای فهم انسان‌شناسی شناختی مهم است؟ خطای دکارت آن بود که بدن را از ذهن جدا کرد و رواج دوگانه ذهن-بدن…


→انسان‌شناسی و فرهنگ