Tag: مصاحبه تلفنی

مصاحبه تلفنی از مسئولین فرهنگی شهر سمنان

, March 17th, 2021


ماکس وبر عقیده داشت:« شهر و فقط شهر است که تمدن را به وجود می آورد.» تمدن زمانی شکل گرفت که انسان ها از زندگی در جوامع قبیله…


→انسان‌شناسی و فرهنگ