Tag: مطالعات مرگ

مروری بر ادبیاتِ مطالعات مرگ، ماتم، سوگواری و پاندمی‌ها (۵)

عمرِ انسان‌شناسی پاندمی و پژوهشِ دربابِ آن شاید به دو دهه نرسد. علتِ پرداختنِ به آن هم تحت تاثیر حضور بیماری‌های عفونی‌ای است که در جهانِ مدرن حضور…

مروری بر ادبیاتِ مطالعات مرگ، ماتم، سوگواری و پاندمی‌ها (۴)

انسان‌شناسِ دیگری که در بحث ما می‌تواند از جایگاه مهمی برخوردار باشد ویکتور ترنر است: دانشمندی که به تَبَعِ مطالعات و نظریه‌پردازی‌هایش اگرچه همچون همتایِ خود، ون‌جنپ، مستقیماً…

مروری بر ادبیات ماتم، سوگواری و پاندمی‌ها (۳)

همین پیوندهای عاطفی هستند که نقشِ عمده‌ای را در همبستگیِ اجتماعی وهویت خانواده‌ها، قبایل، گروه‌های قومی یا ملت‌ها ایفا می‌کنند. این نگاه از اندیشه‌ی امیل دورکیم نشات می‌گیرد.…

مروری بر ادبیاتِ ماتم، سوگواری و پاندمی‌ها (۱)

مروری بر ادبیاتِ ماتم، سوگواری و پاندمی‌ها (۱): پایان نظریه الیزابت کوبلرراس؟ شیوعِ ویروس کرونا در اواخر سال ۲۰۱۹ از چین، شهر ووهان، آغاز شد. سرعتِ شیوعِ آن،…

مروری بر کتاب موسیقی و عزاداری

برخلاف تصور برخی پژوهشگرانِ علوم اجتماعی در ایران‌ــ که در یادداشت‌ها و سخنرانی‌ها‌ی‌شان منعکس می‌شودــ حوزه‌ی مطالعاتِ مرگ در ایران حوزه‌ای عمیقاً مطالعه‌نشده و جدید محسوب می‌شود. موسیقیِ…

گورستان مدرن و سازماندهی مرگ‌ در دوران کرونا ویروس: بهشت‌زهرای تهران

گورستان مدرن و سازماندهی مرگ‌ در دوران کرونا ویروس: مصاحبه با سعید خال مدیرعامل سازمان بهشت‌زهرای تهران  عکاس:سید علی میرموسایی شیوعِ ویروس کرونا در اواخر سال ۲۰۱۹ از…