Tag: مطب دکتر کالیگاری

کوته‌نوشت‌هایی بر فیلم‌های بزرگ قرن بیستم(۴)؛ مطب دکتر کالیگاری

کوته‌نوشت‌هایی بر فیلم‌های بزرگ قرن بیستم (۴)؛ مطب دکتر کالیگاری (۱۹۱۹) / روبرت وینه (۱۸۷۳-۱۹۳۸) / صامت / ۷۱ دقیقه این فیلم که ابتدا قرار بود فرتیس لانگ…