Tag: مطرب

نگاهی به واژه‌ مطرب

فرامرز اسدی , September 18th, 2021


       زبانشناسی تاریخی نشان می‏دهد که زبان می‏تواند دچار تحول شود و این تحول بیش از همه در واژگان اتفاق می‏افتد. تغییرات اجتماعی-سیاسی عمده‏ای چون انقلاب، جنگ و…


→انسان‌شناسی و فرهنگ