Tag: معماری مدرن

در ستایش فرم؟ یا نقدی انسان‌شناختی بر کارکردگرایی ساخت ِ فضا/ زمان

ناصر فکوهی , September 8th, 2021


در برابر سه گانه مشهور ویتریوس، یعنی مفید بودن (utilitas) ، زیبایی (venustas) و استحکام (firmitas) که پایه‌های اساسی معماری کلاسیک را در طول چند‌هزاره می‌ساختند و این…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

دو لوکوربوزیه؛ از پرومِتِـئوس تا اورفئوس

آرش بصیرت , November 10th, 2020


دو لوکوربوزیه؛ از باستان شناسی اینده تا باستان شناسی خود، از پرومِتِـئوس تا اورفئوس برایند تمام این گزاره ارایی ها بر خلاف شبهات پیش امده بیانی پیچیده اما…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

زنان پیش روی مدرسه باوهاوس

آرش بصیرت , September 15th, 2020


زنان پیش روی مدرسه باوهاوس[i] نوشته الیس راثـــــــــــتورن[ii] برگردانی از ارش بصـیرت[iii] زمانی که گرترود آرْنْتِ ۲۰ ساله در سال ۱۹۲۳ وارد مدرسه هنر و طراحی باوهاوس گردید،…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

ساختمان دانشگاه کوپر یونیون در نیویرک

آرش بصیرت , June 30th, 2020


  ساختمان دانشگاه کوپر یونیون در نیویرک: تام مین، برساختن یک زیست ماشین شهری کامل و فتح پارادایم پیچیدگی[۱] نوشته ی جین مرکل[۲] برگردانی از آرش بصیرت[۳] از…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

معماری پس از یازدهم سپتامبر

آرش بصیرت , May 26th, 2020


معماری پس از یازدهم سپتامبر؛ فضای خالی، توده های منتظر و انقلاب های ناممکن پس از آن بامداد وحشتناک کشتار جمعی و ویرانی ساختمان ها در پی برخورد…


→انسان‌شناسی و فرهنگ