Tag: معماری هند

سفرنامه جنوب هند (۳۶)

نسیم کمپانی , October 6th, 2021


تاریخ کولابا : در واقع این منطقه را پرتغالی ها در قرن ۱۶ میلادی بنا نهادند، پیش از ورود پرتغالی ها نام این جزیره کولابات Kolabhat بود. این…


→انسان‌شناسی و فرهنگ