Tag: معماری و تاریخ

روسپی بزرگوار در ویرانشهرِ رؤیایی

ناصر فکوهی , January 30th, 2021


معماری در پهنه‌های توسعه‌نایافته، به مجموعه‌ای از نبودها و نامکان‌هایی خلاصه می‌شود که ویرانشهر را به ارمغان می‌آورد؛ درحالی‌که معمار و معماری، معجزه‌هایی هستند که در شرق و…


→انسان‌شناسی و فرهنگ