Tag: معماری و شهرسازی

کرونا و توسعه شهرها

هانیه بختیاری , November 24th, 2021


کرونا سبب توسعه شهرسازی خواهد شد “برگرفته از مقاله ی نورمن فاستر” نام سِر نورمن فاستر برای تمام معماران و شهرسازان نامی آشناست. هرکس که اندکی به معماری…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

روسپی بزرگوار در ویرانشهرِ رؤیایی

ناصر فکوهی , January 30th, 2021


معماری در پهنه‌های توسعه‌نایافته، به مجموعه‌ای از نبودها و نامکان‌هایی خلاصه می‌شود که ویرانشهر را به ارمغان می‌آورد؛ درحالی‌که معمار و معماری، معجزه‌هایی هستند که در شرق و…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

لوکوربوزیه؛ شهر در قامت ماشین کنترل سرمایه داری

آرش بصیرت , November 17th, 2020


لوکوربوزیه؛ شهر در قامت ماشین کنترل سرمایه داری و [باز] شکست [پروژه ی ] مدرنیته در مواجه با شرق[۱] نوشته فرانسیسکو مارُلو[۲] برگردانی از ارش بصیرت[۳] پیش نگاشت…


→انسان‌شناسی و فرهنگ