Tag: معنای مرگ،

ایرانیان مرگ را، پیش از فرا رسیدن، زندگی می‌کنند

یاسمن سجادی , June 12th, 2021


مقدمه انسان‌ها در آغاز رویارویی با واژه‌ی «مرگ»، بیش از هر چیزی با مفاهیمی چون نیستی و زوال که یادآور نوعی پایان برای زیستن است، درگیر می‌شوند. اگرچه…


→انسان‌شناسی و فرهنگ