Tag: موسیقی و آواز

مردم‌شناسیِ موسیقیِ کرمان (۱): لالایی ها

شهاب جعفری , July 14th, 2021


ترانه های محلی از منابع و غنایم مهمِ فرهنگی تاریخی ایران زمین است که مانند اقوام دیگر، از دیرباز تاکنون به فرهنگ های محلی و ملی ما معنا…


→انسان‌شناسی و فرهنگ