Tag: موسیقی و کلیسا

زنان موسیقی صدر مسیحیت و قرون وسطی (قسمت پایانی)

شهاب جعفری , May 31st, 2021


  سه زن تروبادور[۱] در قلمرو سکولار، آثار بیش از بیست زن تروبادور[۲]، که متعلق به جنوب فرانسه و قرن دوازدهم و اوایل قرن سیزدهم هستند، به جا مانده…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

زنان موسیقیِ صدر مسیحیت و قرون وسطی(۲)

شهاب جعفری , May 24th, 2021


زندگی در یکی از صومعه‌های بندیکتی قرن دوازدهم[۱] با شکل‌گیری فرقۀ بندیکت قدیس و تدوین سایر قواعدی که ساعات روز را به‌صورت رسمی بین کار و عبادت الهی تقسیم…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

زنان موسیقی صدر مسیحیت و قرون وسطی (۱)

شهاب جعفری , May 17th, 2021


 زنان خواننده در صدر مسیحیت[۱] مسیحیان اولیه در موعظه‌هایشان به برابری معنوی همۀ انسان‌ها اشاره داشتند اما همین مسیحیان، در درجۀ اول، با محروم‌کردن زنان از دستیابی به…


→انسان‌شناسی و فرهنگ