Tag: مکتب اصفهان

دربارۀ سید حسن کسایی؛ نای افسونگر دوران

وب گاه , September 10th, 2022


سید علیرضا میرعلی نقی سید حسن کسایی که در زادگاهش اصفهان، او را با عنوان محبت‌آمیز و پُر احترام «آقاحسن» می‌شناسند از استادان برجستهٔ موسیقی ایرانی و نوازندهٔ…


→انسان‌شناسی و فرهنگ