Tag: مگامالها

از کوچه باغ‌های روستایی تا کوچه باغ‌های مگامال

ناصر فکوهی , June 15th, 2020


سخن گفتن از فضای عمومی در موقعیتی که ما در طول چند دهه اخیر در حال تجربه کردن زیرو رویی کامل آن هستیم، تا حد زیادی پروبلماتیک است….


→انسان‌شناسی و فرهنگ